Huwelijksvoorwaarden

NotaJura is een praktijk voor notarieel juridisch advieswerk

Huwelijksvoorwaarden

&

Patnerschapsvoorwaarden

Indien u in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat, ontstaat tussen u en uw partner een gemeenschap van goederen. Anders dan de situatie van vóór 1 januari 2018 worden niet al uw bezittingen en schulden gemeenschappelijk ongeacht op wiens naam die stonden of op welke wijze die verkregen zijn of ontstaan zijn. Tot deze gemeenschap gaan behoren alle goederen die reeds vóór de aanvang van de gemeenschap aan beiden gezamenlijk toebehoorden en alle overige goederen door ieder van hen afzonderlijk of door hen gezamenlijk tijdens het bestaan van de gemeenschap verkregen, met uitzondering van de hierna bedoelde goederen. Buiten de gemeenschap blijven alle goederen en schulden die de echtgenoten vóór hun huwelijk of partnerschap reeds privé in eigendom hadden alsmede goederen die krachtens erfrecht of door schenking zijn verkregen.

Als u huwelijksvoorwaarden c.q. partnerschapsvoorwaarden maakt kunt u de wettelijke gemeenschap van goederen uitsluiten (uw eigen bezittingen blijven uw eigendom evenals de bezittingen die u tijdens huwelijk of partnerschap verkrijgt) of een gemeenschap van goederen laten ontstaan die slechts betrekking heeft op bepaalde vermogensbestanddelen.

Als u huwelijksvoorwaarden c.q. partnerschapsvoorwaarden maakt kunt u de wettelijke gemeenschap van goederen uitsluiten (uw eigen bezittingen blijven uw eigendom evenals de bezittingen die u tijdens huwelijk of partnerschap verkrijgt) of een gemeenschap van goederen laten ontstaan die slechts betrekking heeft op bepaalde vermogensbestanddelen.

Ten derde is het mogelijk in de voorwaarden zogenaamde verrekeningsbedingen op te nemen die ingeval van gescheiden bezittingen een gunstige uitwerking kunnen hebben op de bij overlijden verschuldigde erfbelasting.

Huwelijksvoorwaarden en partnerschapsvoorwaarden moeten worden opgemaakt bij notariёle akte vóór het huwelijk wordt voltrokken of het partnerschap wordt geregistreerd. Ook tijdens huwelijk of partnerschap kunt u huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden maken of wijzigen. In elk geval is het raadzaam om bestaande voorwaarden goed te bekijken zodat deze te allen tijde het juiste rechtsgevolg hebben ingeval van overlijden of scheiding.

Neemt u vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking of gratis oriënterend gesprek:

Tel: 06 – 36483884

Email: info@notajura.nl

OF

Vul het contact formulier in