Levenstestamenten

NotaJura is een praktijk voor notarieel juridisch advieswerk

Levenstestamenten

Een levenstestament is een document, opgemaakt bij notariёle akte, waarin u wensen en instructies geeft aan mensen en instanties om u heen voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf uw belangen niet meer kunt behartigen. Bijvoorbeeld ingeval u door een ongeluk of door ziekte zelf niet meer in staat bent om belangrijke zaken te regelen. Maar ook als u bepaalde zaken niet meer zelf wilt regelen en u deze zaken liever door een ander wilt laten doen, kunt een levenstestament maken.

Met een levenstestament kunt u er dus voor zorgen dat de door u gewenste persoon al tijdens uw leven uw zaken en belangen kan gaan behartigen. Dat is ook het verschil met een gewoon testament dat eerst werking heeft na uw overlijden; een levenstestament werkt tijdens uw leven.

Een levenstestament behelst in elk geval de volgende onderdelen:

De uiteindelijke inhoud van uw levenstestament is afhankelijk van uw eigen wensen en persoonlijke omstandigheden.

Neemt u vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking of gratis oriënterend gesprek:

Tel: 06 – 36483884

Email: info@notajura.nl

OF

Vul het contact formulier in