Testamenten

NotaJura is een praktijk voor notarieel juridisch advieswerk

Testamenten

Zolang u geen testament heeft gemaakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Als u gehuwd bent of geregistreerd partner bent en/of kinderen heeft, erven uw partner en/of uw kinderen. Is er geen sprake van een partner en/of kinderen, dan erven broers, zusters en ouders. Bent u samenwoner zonder testament dan erft uw familie en niet uw partner met wie u samenwoont.

In een testament kunt u zelf bepalen wie uw erfgenamen zullen zijn en ook dat de verdeling tussen de erfgenamen anders is dan in de wet is bepaald.

Voorts kunt u in een testament bijvoorbeeld regelen:

Een testament moet worden opgemaakt bij notariёle akte. Zolang u leeft kunt u uw testament wijzigen of herroepen, tenzij u zelf niet meer in staat bent uw wil te verklaren (bijv. ingeval van handelingsonbekwaamheid of dementie).

Het is raadzaam om bijvoorbeeld eens in de vijf jaar te bekijken of uw testament nog aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden, uw wensen en bedoelingen.

Neemt u vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking of gratis oriënterend gesprek:

Tel: 06 – 36483884

Email: info@notajura.nl

OF

Vul het contact formulier in